Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 

Prof.Dr. Sibel TURAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sturan@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Kader ÖZLEM

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : kaderozlem@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Ali HUSEYİNOGLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : alihuseyinoglu@trakya.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Yüksel Bekir HOŞ

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : yukselhos@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Utku Kırlıdökme (Outkou KIRLINTOKME)

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 144
TÜ E-Posta : outkoukirlintokme@trakya.edu.tr