Bosna-Hersek

1-) BOSNA HERSEK’TEKİ ÖNEMLİ ÜNİVERSİTELER VE KÜTÜPHANE BAĞLANTILARI
 
Univerzitet u Sarajevu – Saraybosna Üniversitesi
 
Univerzitet u Zenici – Zenica Üniversitesi
 
Univerzitet u Tuzli – Tuzla Üniversitesi
 
Univerzitet u Bihaću – Bihać Üniversitesi (Bihaç)
 
Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru – Džemal Bijedić Üniversitesi Mostar (Cemal Biyediç)
 
IUS Sarajevo – IUS Üniversitesi - International University of Sarajevo
 
Univerzitet u Banja Luci – Banya Luka Üniversitesi
https://pf.unibl.org/biblioteka/ (Banja Luka Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi)
 
Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Istočno Sarajevo Üniversitesi (Doğu Saraybosna Üniversitesi)
 
 
2-) BALKANLAR ÜZERİNE ENSTİTÜ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
 
ANU BiH-Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - Bosna Hersek Bilim ve Sanat Akademisi
 
Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu – Saraybosna Üniversitesi Tarih Enstüsü
 
Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta Sarajevo - Saraybosna Üniversitesi Milletlerarası Hukuk ve İnsanlık Suçu İşleyenleri Araştırma Enstitüsü
 
 
3-) KÜTÜPHANELER - ARŞİVLER
 
Bosna Hersek'teki tüm kütüphanelerin online bağlantısı
 
Bu içerik 30.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 803 kez okundu.