Gösterge Raporu

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

 

BİRİM GÖSTERGE RAPORU:

 

Gösterge

2021

Kuruma Ait Bilgiler

 

14-İdari alanların miktarı (m2)

376

24-Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

11

35-Üniversiteden ayrılan yüksek lisans öğrenci sayısı

3

36-Üniversiteden ayrılan doktora öğrenci sayısı

0

41- Öğretim Elemanı Sayısı

4

42- Öğretim Üyesi Sayısı

6

43- Yabancı uyruklu Öğretim Elemanı Sayısı

5

44- Yabancı uyruklu Öğretim Üyesi Sayısı

1

45-Toplam İdari Personel Sayısı

03

B- Eğitim ve Öğretim

 

1-Program bilgi paketini tamamlamış Birimin web sayfasından izlenebilen Ön

Lisans/Lisans/YL/Doktora programı sayısı) / (toplam programı sayısı) 'na oranı

1/4

9-(Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci sayısı) / (Yüksek lisansa başvuran öğrenci

sayısı) oranı

6/14

10-(Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı) / (Doktora programlarına

başvuran öğrenci sayısı) oranı

0

11-Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı

1

20-Tez yönetimi (devam eden yüksek lisans ve doktora tez yönetimleri)

5

21-Ders veren öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik

ortalaması

26,00

22-(Toplam derslik alanı) / (Toplam öğrenci sayısı) oranı

0

23- (Birim kütüphanesinde mevcut (basılı) toplam kaynak sayısı) / (Öğrenci sayısı)

oranı

11/801

38-(Normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrenci sayısı) / (Normal öğrenim süresi

içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı) oranı

0

49-Doktora mezun sayısı

0

6-Yönetim Sistemi

 

1-Merkezi Bütçe

1.309.000

7-Eğitim Giderleri

-

8-Araştırma Giderleri

-

10-Yönetim Giderleri

30.000

Bu içerik 16.02.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 432 kez okundu.