Hakkımızda

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, Millî Eğitim Bakanlığının 19.01.2010 tarih ve 967 sayılı teklif yazıları üzerine, 28.03.1983 tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19 uncu maddesinin (d) bendinde yapılan bir değişiklikle, Bakanlar Kurulunun 01.02.2010 tarih ve 2010/103 Sayılı Kararnamesi ile kurulmuştur. Bakanlar Kurulunun kararı, 26 Şubat 2010 Cuma günkü 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Balkan Araştırma Enstitüsü Yönetmeliği de Resmî Gazete’nin 21 Ekim 2010 tarih ve 27736 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Balkan Araştırma Enstitüsü bünyesinde Balkan Tarihi, Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler, Balkan Dilleri ve Edebiyatları ile Balkan Müzik Kültürleri Anabilim Dalı açılması ile ilgili teklifimiz 27.10.2011 tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında görüşülüp uygun görülmesi ile Anabilim Dalları açılmıştır.
Bu içerik 18.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 8388 kez okundu.