Kuzey Makedonya

1-) KUZEY MAKEDONYA’DAKİ ÖNEMLİ ÜNİVERSİTELER VE KÜTÜPHANE BAĞLANTILARI
 
Üsküp - Kiril Ve Metodiy Üniversitesi – “Az. Kliment Ohridsiki” Millî Kütüphanesi
 
Manastır – Az. Kliment Ohridski Üniversitesi Üniversite Kütüphanesi
 
İştip – Goce Delçev Üniversitesi Kütüphanesi
 
 
2-) BALKANLAR ÜZERİNE ENSTİTÜ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
 
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“  - Скопје - Makedon Dili Enstitüsü – “Krste Misirkov”  Üsküp Sv. Kiril Ve Metodij Üniversitesi
http://www.imj.ukim.edu.mk

Институт  за македонска литература, Скопје – Универзитет св. Кирил и Методиј Makedon Edebiyatı Enstitüsü Üsküp – Sv. Kiril Ve Metodij Üniversitesi
 
Институт  за македонска литература, Скопје – Универзитет св. Кирил и Методиј

Институт за фолклор "Марко Цепенков" - Скопје Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - FOLKLOR ENSTİTÜSÜ “Marko Cepenkov”
 
 
3-) KÜTÜPHANELER - ARŞİVLER
 
Üsküp’teki Milli Kütüphane’nin internet erişim adresi
 
Државен Архив на Северна Република Македонија - Kuzey Makedonya Devlet Arşivi
https://www.arhiv.gov.mk/

Bu içerik 30.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 621 kez okundu.