Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji ile donanmış; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı; Türkiye’nin ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve yaymayı görev edinmiş; kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, millî ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirerek dünya ve Balkan halklarının barış ve kardeşliğine katkıda bulunmaktır. Balkan Araştırmaları Enstitüsü yapacağı bilimsel araştırma ve çalışmalarla Türkiye’de Balkan devletlerinin siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak suretiyle Ankara’nın Balkanlara yönelik isabetli politikalar üretmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Enstitümüz diğer yandan da Balkan ülkelerine yönelik yüksek lisans ve doktora programları yürüterek Türkiye’de Balkan araştırmaları alanındaki akademik boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.
       
Vizyonumuz
Geleceğe uzanan bir köprü olma hedefi ile ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, sanat ve kültür alanlarında lider, tercih edilen ve saygınlığı olan bir üniversite olan Trakya Üniversitesinin bu vizyonunu özümseyerek, ülke ve üniversitemizin Balkanlarla olan ilişkilerini önemseyen ve bu anlamda üreteceği bilgi ve gerçekleştireceği projelerle Balkanlara ait dil, tarih, kültür, sanat, sosyal ve ekonomi konularında güçlü, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Özellikle Trakya Üniversitesi ve Balkan ülkelerinin üniversiteleri ve akademik kuruluşları arasında hâlihazırda mevcut olan ikili ilişkileri akademik alanda somutlaştırarak Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki akademik ilişkilere ivme kazandırmak istiyoruz.

                                                                                                       Bu içerik 18.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 5596 kez okundu.