Enstitü Yönetim Kurulu

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Enstitü Müdürü
Görev Süresi : 06.01.2020 - 06.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ

Görev : Üye
Görev Süresi : 01.08.2020 - 01.08.2023
TÜ E-Posta : bekstrak@trakya.edu.tr

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Üye
Görev Süresi : 12.12.2020 - 12.12.2023
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 31.05.2021 - 31.05.2024
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : alihuseyinoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ayşegül KILIÇ

Görev : Üye
Görev Süresi : 22.09.2020 - 22.09.2023
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 129
TÜ E-Posta : aysegulkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Rodoplu YILDIRIM

Görev : Üye
Görev Süresi : 18.07.2022 - 18.07.2025
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : fatmarodoplu@trakya.edu.tr