21 ARALIK KUZEY MAKEDONYA TÜRKLERİNİN RESMÎ VE MİLLÎ BAYRAMI

1912’den sonra Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı döneminde Makedonya’da belli bir müddet eski Osmanlı harfleriyle yapılmasına müsaade edilen, fakat daha sonra yasaklarla karşılaşan ve sekteye uğratılan Kuzey Makedonya’daki Türkçe eğitimin, II. Dünya Savaşından sonra 21 Aralık 1944’te ilk defa Türkiye Cumhuriyetinde kullanılan Latin harfli Türkçe alfabeyle kesintisiz olarak verilmesine izin verilmiştir.

Kuzey Makedonya’daki Türkçe eğitim, burada yaşayan Türklerin dil, kültür ve kimliklerini yaşatmalarında hayati önem taşıdığı için, 2007 Yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde devletin azınlıklara resmî olarak kutlayacakları kendi millî bayramlarını belirleme hakkını tanımasıyla bu dönemde Kuzey Makedonya Millet Meclisinde Türkleri temsil eden Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Dr. Kenan Hasip ve Milletvekili Hadi Nezir tarafından 21 Aralık tarihinin Makedonya Türklerinin resmî ve millî bayramı olarak kutlanması yönünde Meclis’e teklif sunulmuştur.

Sunulan teklifin Meclis tarafından onaylanmasıyla 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı, Kuzey Makedonya Türklerinin resmî ve milli bayramları olarak her yıl Üsküp’te en üst düzey hükümet yetkililerinin de katılımıyla merkezî bir törenle ve ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 

Her yıl Kuzey Makedonya’da ülke çapında Makedonya Türklerinin resmî ve millî bayramı olarak kutlanan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı Kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin dilinin, kültürünün ve kimliğinin gelişmesine ve yaşatılmasına büyük katkı sağlamaktadır.
Bu içerik 21.12.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 48 kez okundu.