Anabilim Dalları

Balkan Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKYAY

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 143
TÜ E-Posta : bulentakyay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Myumyun YASHAROV ISOV

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 137
TÜ E-Posta : mumunisov@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ayşegül KILIÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 129
TÜ E-Posta : aysegulkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vahit Cemil URHAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 144
TÜ E-Posta : vcemilurhan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Rodoplu YILDIRIM

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : fatmarodoplu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Behçet LOKLAR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : behcetloklar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Enes TURBIC

Görev : Uzman
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : enesturbic@trakya.edu.tr

Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Sibel TURAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sturan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : alihuseyinoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yüksel HOŞ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yukselhos@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Utku (Outkou) KIRLIDÖKME (KIRLINTOKME)

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 148
TÜ E-Posta : outkoukirlintokme@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hacı Ömer AKYILDIZ

Görev : Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 24.12.2020 - 24.12.2023
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : homerakyildiz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hasan Onur DEMİR

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Göreve Başlama : 05.01.2023
TÜ E-Posta : honurdemir@trakya.edu.tr

Balkan Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Balkan Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanı
Göreve Başlama : 25.02.2022
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ömer AKSOY

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : omeraksoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Shabanali Ahmed DURMUSH

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : sahmeddurmush@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Cüneyt NUR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 136
TÜ E-Posta : cuneytnur@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Meral JAHJAİ

Görev : Uzman
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : meraljahjai@trakya.edu.tr

Balkan Müzik Kültürleri Anabilim Dalı

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Evrim KAŞIKÇI

Görev : Uzman
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : evrimkasikci@trakya.edu.tr