Komisyonlar ve Kurullar

Enstitü Akademik Teşvik Başvurusu Ön İnceleme Komisyonu

Balkan Tarihi Anabilim
Dalı

Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Balkan Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Balkan Müzik Kültürleri Anabilim Dalı

Görev
Süresi

Doç. Dr.
Ali HÜSEYİNOĞLU

Prof. Dr.
Sibel TURAN

Doç. Dr.
İbrahim KELAĞA AHMET

Prof.
Ahmet Hamdi ZAFER

29.12.2021-29.12.2024

Dr. Öğr. Üyesi
Bülent AKYAY

Doç. Dr.
İbrahim KELAĞA AHMET

Doç. Dr.
Ömer AKSOY

Doç. Dr.
Ömer AKSOY

29.12.2021-29.12.2024

Dr. Öğr. Üyesi
Vahit Cemil URHAN

Doç. Dr.
Ali HÜSEYİNOĞLU

Doç. Dr.
Ali HÜSEYİNOĞLU

29.12.2021-29.12.2024

Gösterilecek kayıt yok !!

Enstitü Bologna Süreci Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Vahit Cemil URHAN

Görev : Bologna Ofisi Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 144
TÜ E-Posta : vcemilurhan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Bologna Ofisi Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hacı Ömer AKYILDIZ

Görev : Bologna Ofisi Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : homerakyildiz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Evrim KAŞIKÇI

Görev : Bologna Ofisi Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 126
TÜ E-Posta : evrimkasikci@trakya.edu.tr

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Vahit Cemil URHAN

Görev : Farabi Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 144
TÜ E-Posta : vcemilurhan@trakya.edu.tr

Birim Engelli Öğrenci Temsilcisi

Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU

Görev : Engelli Öğrenci Danışmanı
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : alihuseyinoglu@trakya.edu.tr

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Yüksel HOŞ

Görev : Erasmus Ofis Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : yukselhos@trakya.edu.tr