Değerler

Balkan Araştırma Enstitüsü,
 • · Tüm insani değerlere saygılı,
 • · Evrensel hukuka, ulusal kanunlara, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
 • · Bilime ve analitik düşünceye inanan,
 • · Bilimsellik ve eleştirel düşüncenin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı, nesnellik, eşitlik, güvenirlilik, akılcılık, çağdaşlık ilkelerine sahip,
 • · Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden; araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen,
 • · Liyakati, kaliteyi ve verimliliği esas alan,
 • · Yüksek akademik niteliğe önem veren,
 • · Değişime ve yeniliğe açık, 
 • · Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı,
 • · Demokratik değerler olan eleştirilebilirliği, özgürlükçülüğü, çoğulculuğu ve katılımcılığı benimseyen,
 • · Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,
 • · Toplumun temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı,
 • · İşbirliğine ve iletişime açık,
 • · Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren bir enstitüdür.
Bu içerik 05.09.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 176 kez okundu.