DANIŞMA KURULU

BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI

KURUMU

Prof. Dr. İlber ORTAYLI

MEF Üniversitesi

Prof. Dr. Murat TÜRKYILMAZ

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Altınbaş Üniversitesi

Prof. Dr. Sibel TURAN

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Levent KAYAPINAR

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe KAYAPINAR

Milli Savunma Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Prof. Dr. Nurcan Özgür BAKLACIOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer TURAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Prof. Dr. Aşkın KOYUNCU

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Taşansu TÜRKER

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Sezai Enis TULÇA

Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU

Kırklareli Üniversitesi (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Muhammet Savaş KAFKASYALI

Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KAMİL

Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU

İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uğur EKİNCİ

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü-SETA

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin KENAR

Sakarya Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Neval KONUK HALAÇOĞLU

Marmara Üniversitesi

Dr. Erhan TÜRBEDAR

İslam İş Birliği Teşkilatı İslam Ülkeleri İstatistik ve Eğitim Merkezi

Salih MERİÇ

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı

Büyükelçi Volkan Türk VURAL

 

Bu içerik 27.05.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 946 kez okundu.