21 ARALIK KUZEY MAKEDONYA TÜRKLERİNİN TÜRKÇE EĞİTİM BAYRAMI

8 Şubat 2007 tarihli oturumunda dönemin Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosunda Makedonya Cumhuriyeti Resmî Bayramlar Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili kararın 15 Şubat 2007 tarihli Makedonya Cumhuriyeti Resmî Gazetesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe giren 21 Aralık Makedonya Türklerinin Türkçe Eğitim Bayramı, 15 yıldan beri Kuzey Makedonya Türklerinin resmî ve milli bayramı olarak kutlanmaktadır.  
 
Osmanlı egemenliğinin sona erdiği Balkan Savaşları’ndan sonraki dönemde önce Sırbistan Krallığı sınırları içinde kalan bugünkü Kuzey Makedonya topraklarında yaşamaya devam eden ve egemen ulus konumundan azınlık konumuna düşen Türklerin okul çağındaki çocukları için, 1918’de kurulan Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı döneminin ilk yıllarında Üsküp’te, İrfan ve Tefeyyüz adıyla iki erkek ve bir kız okulu açılması Türkçe öğretim alanında olumlu bir gelişme olarak görülmüştür Fakat haftada bir Sırpça-Hırvatça dersinin dışında eğitimin Türkçe yapıldığı bu ilkokullarının ömrü ne yazık ki uzun sürmeyerek bir süre sonra söz konusu Türkçe okullar kapatılarak Makedonya’daki Türk çocukları, kapatılan bu okulların yerine, haftada bir yalnızca din derslerinin Türkçe verildiği Sırp okullarına gitmek zorunda bırakılmışlardır. Sırp-Hırvat-Sloven ya da Yugoslavya Krallığı sınırları içinde yer alan Makedonya topraklarındaki Türkçe eğitim yasağı İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar sürmüştür.
 
İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda henüz savaşın sürdüğü 1944-1945 eğitim-öğretim yılının 21 Aralık tarihinde, ASNOM (Antifaşist Millî Kurtuluş Meclisi) Prezidyumunun girişim ve kararıyla, daha önce açılıp kapatılan Üsküp Tefeyyüz İlkokulunda Türkçe eğitim yeniden verilmeye başlanmış ve aynı eğitim yılında bütün Makedonya’da 27 ayrı ilkokulunda 3.334 Türk çocuğu tekrar Türkçe öğrenim görme hakkına kavuşmuştur.     
 
Kuzey Makedonya’daki Türkçe eğitim, burada yaşayan Türklerin dil, kültür ve kimliklerini yaşatmalarında hayati önem taşıdığı için, 2007 Yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde devletin azınlıklara resmî olarak kutlayacakları kendi millî bayramlarını belirleme hakkını tanımasıyla bu dönemde söz konusu tarihte Kuzey Makedonya Millet Meclisinde Türkleri temsil eden Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Dr. Kenan Hasip ve Milletvekili Hadi Nezir tarafından 21 Aralık tarihinin Makedonya Türklerinin resmî ve millî bayramı olarak kutlanması yönünde Meclis’e teklif sunulmuştur. Sunulan teklifin Meclis tarafından onaylanıp söz konusu tarihte ilgili kanun değişikliği kararının Makedonya Cumhuriyeti Resmi Gazetesinde yayınlanıp yürürlüğe girmesiyle 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı, Kuzey Makedonya Türklerinin resmî ve milli bayramı olarak her yıl Üsküp’te Kuzey Makedonya Cumhuriyetinin üst düzey hükümet yetkililerinin de katılımıyla MATÜSİTEB (Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği) tarafından organize edilen merkezî bir törenle ülkenin başkenti Üsküp’te ve ülke çapında Türkçe eğitimin yapıldığı bütün okul ve belediyelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 
 
Trakya Üniversitesinde de beş yıldan beri kutlanan Kuzey Makedonya Türklerinin Millî Bayramı 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı, Kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin dilinin, kültürünün ve kimliğinin gelişmesi ve yaşatılmasında büyük bir rol oynamaktadır.
 
Bu vesileyle Kuzey Makedonya’da yaşayan soydaşlarımızın milli ve resmî 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramını kutlarız.

 

Ek Resimler
Bu içerik 21.12.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 57 kez okundu.