AKRAN DEĞERLENDİRME TAKIMINDAN ENSTİTÜMÜZE ZİYARET

Trakya Üniversitesi kısa bir süre önce Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede YÖKAK tarafından gerçekleştirilecek saha ziyaretleri sonucunda Üniversitemizle ilgili Kurumsal Akreditasyon Raporu (KAR) hazırlanacaktır. Sürece hazırlık amacıyla beş fakülte, bir yüksekokul ve beş enstitü arasından da Balkan Araştırma Enstitüsü akran değerlendirmesine dâhil edilmiştir.

Kalite kültürünü geliştirmek amacıyla Rektörlüğümüzce başlatılan “Akran Değerlendirme” çalışmaları kapsamında görevlendirilen, “Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, Akran Değerlendirme Takımı Üyeleri” Prof. Dr. Mustafa İnan, Prof. Dr. Aydan Ercan, Doç. Dr. Musa Uludağ, Doç. Dr. Manar Aslan ve Öğr. Gör. Burçak Soyer Parlıyan 20 Mayıs 2022 tarihinde Enstitümüzü ziyaret etmiştir.

Prof. Dr. Mustafa İnan başkanlığındaki takım üyeleri sırasıyla Enstitü Yönetimi, Yönetim Kurulu ve Enstitü Kurulu üyeleri ile yönetim birimlerinde yer almayan akademik ve idari personelimiz ve Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalımız öğrencileriyle görüşmüşlerdir. Yaklaşık dört saat süren toplantıda takım üyelerince gerçekleştirilen değerlendirme Balkan Araştırma Enstitüsü 2021 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) çerçevesinde yapılmıştır. Sürecin son aşamasında Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanacak olan Birim Geri Bildirim Raporu (BGBR) 6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında Enstitümüz ve Rektörlüğümüzle paylaşılacaktır. Şeffaflık ve kurumsallığın gereği olarak Birim Geri Bildirim Raporu enstitü kalite sekmesi altında paylaşılarak iç ve dış paydaşların erişimine açılacaktır.      
Ek Resimler
Bu içerik 26.05.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 66 kez okundu.