Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından, “Türkiye ve Balkanlarda Geçmişten Günümüze Balkan Araştırmaları” paneli düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Türkiye ve Balkanlarda Geçmişten Günümüze Balkan Araştırmaları” paneli, Trakya Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden balkan tarihi ve araştırmaları alanında uzman isimleri ağırladı. Panelde, Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’daki Balkanlara yönelik çalışmalar ile enstitüler ve faaliyetleri konuşuldu.

Moderatörlüğünü Enstitü Müdür Yardımcımız Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu’nun gerçekleştirdiği panelde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Koyuncu “Türkiye’de Balkan Araştırmaları: Kurumsal Yapılanma, Problemler ve Çözüm Önerileri”, Enstitümüz Balkan Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mümin İsov “Geçmişten Günümüze Bulgaristan’daki Balkan Araştırma Enstitüsü”, Balkan Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay “Yunanistan Balkan Araştırmaları Enstitüsü ve Faaliyetleri”, Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Esin Ömer Ulukaya “Arnavutluk ve Kosova’da Balkan Araştırmaları”, Enstitümüz Balkan Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Cüneyt Nur “Kuzey Makedonya’da Balkan Çalışmaları” ve Enstitümüz Balkan Tarihi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Enes Turbic “Eski Yugoslavya Coğrafyasında Balkan Araştırmaları: Sırbistan-Bosna Hersek-Hırvatistan-Slovenya” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Enstitü Müdürümüz Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet’in açılış konuşmasıyla başlayan panele Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökhan Ilgaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet konuşmasında, Balkan Araştırma Enstitüsünün faaliyetlerinden bahsederek, akademik ve bilimsel çalışmalarla Trakya Üniversitesinin Balkanlar vizyonuna katkı sunmayı sürdürdüklerini ifade etti. Balkanların her anlamda daha iyi tanıtılması ve anlaşılması için çalıştıklarını dile getiren Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, “2022 yılında Enstitümüz ikisi çevrim içi ve biri yüz yüze olmak üzere 3 konferans, 2 panel ve Türkiye’deki 10 üniversitenin Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri ve Danışma Kurulu Üyelerinin katılımıyla “Balkan Araştırmalarının Güncel Meseleleri” konulu bir çevrim içi çalıştay gerçekleştirdi. Bu etkinliklerin yanı sıra yayın faaliyetlerine de ağırlık verdik. Bu yıl yayınlanacak 9 kitabımız, Üniversitemiz Yayın Komisyonunda, basım aşamasında.” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de Trakya Üniversitesinin kuruluşunun 40. yılında Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından böyle bir etkinlik gerçekleştirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek “Kuruluşundan bugüne Balkanlarla ilgili konularda nitelikli bilimsel araştırma ve faaliyetlerle akademik çalışmalara öncülük eden Balkan Araştırma Enstitümüzü tebrik ediyorum. Bilimsel bilginin sosyal faydaya dönüşmesi ve toplum geneline yayılması için pek çok etkinlik gerçekleştiriyorlar. Bugün de Balkan araştırmalarının tarihsel ve bilimsel gelişimiyle ilgili konuların ele alınacağı önemli bir panelde değerli katılımcılarımızla bir aradayız. Panelin düzenlenmesinde emeği geçen hocalarıma ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türklerin resmi bayramı olan "21 Aralık Türkçe Eğitim Günü" kutlamaları nedeniyle Üsküp’te bulunduğu için programa katılamayan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu gönderdiği mesajda, “Trakya Üniversitesi yönünü Balkanlar’a çevirmiş, Balkanlar’a hizmet etmeyi kendine görev edinmiş bir üniversite. Türkiye’de en fazla Balkanlı öğrenciye sahip eğitim kurumu olarak, Balkanlarla ilgili yürütülecek akademik çalışma ve faaliyetlere de ayrı bir önem veriyoruz. Balkan devletlerinin ekonomik, siyasî, kültürel ve sosyal yapılarının ülkemizde en iyi şekilde anlaşılmasını sağlamak ve Türkiye’nin Balkanlara yönelik politikalarına katkı sunacak bilimsel çalışmalar yürütmek öncelediğimiz konular arasında. Türkiye’deki ilk ve tek Balkan Araştırma Enstitümüz aracılığıyla Balkan çalışmalarına katkı sağlayacak nitelikli ve donanımlı bireyler de yetiştiriyoruz. Ülkemizde Balkan araştırmaları konusunda lokomotif görevi üstlenen enstitümüz tarafından düzenlenen Türkiye ve Balkanlarda Geçmişten Günümüze Balkan Araştırmaları panelinin faydalı ve verimli olmasını diliyor, katkı sağlayan değerli hocalarımıza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Panelde konuşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Koyuncu, Balkanlarda 1980-1990 dönemlerinde yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye’de Balkanlara yönelik ilginin arttığını söyleyerek, bu süreçte Dış İşleri Bakanlığının desteği ve STK’larla Balkan araştırmalarının yeni bir sürece girdiğini söyledi. Türkiye'nin bu süreçte Balkanlara yönelik çalışmalarını çeşitli kurumlarla genişlettiğine dikkat çeken Koyuncu, “Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı (OBİV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü ile (YEE) ülkemiz, kurumsal olarak Balkanlar dâhil olmak üzere yurt dışında araştırma imkânlarını yaygınlaştırdı." dedi.

Enstitümüz Balkan Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mümin İsov, Bulgaristan’da 1964 yılından bu yana faaliyet gösteren Balkan Araştırmaları Enstitüsü’nün yapmış olduğu çalışmalara dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Mümin İsov, sunumunda Balkanistikanın evrensel tanımına yer vererek bu alanda yapılan araştırmaların yapısı itibari ile uç ideolojilere maruz kaldığını belirtti. İsov son olarak, bu alanda yapılacak çalışmaların daha ileri noktalara taşınabilmesi ve daha nitelikli bir hale gelebilmesi için farklı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Enstitümüz Balkan Tarihi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay, Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulunan Balkan Araştırmaları Enstitüsünü ele alarak enstitünün kuruluşu, geçmişi, kurumsal yapısı, güncel faaliyetleri ve yayınları hakkında paylaşımda bulundu. Akyay ayrıca, Yunanistan’ın Balkan araştırmalarına ve enstitüye verdiği destekler konusunda bilgiler verdi.

Enstitümüz Balkan Tarihi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Enes Turbic, Avusturya-Macaristan ve Yugoslavya (SHS, SFYC) dönemlerinde Slovenya ve Hırvatistan’da stratejik Balkan araştırmaları merkezi olmadığını söyledi. Günümüzde resmî bir kurum olmayan uluslararası Balkan ve Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nün (IFIMES) Slovenya’nın başkenti Ljubljana'da faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Turbic, Batı Balkanlarda Belgrad ve Saraybosna olmak üzere Balkan çalışmalarının iki stratejik merkezi olduğuna dikkat çekerek, buralarda kurulan Saraybosna Balkan Araştırma Enstitüsü ve Belgrad Balkan Araştırma Enstitüsünün çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Enstitümüz Balkan Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Cüneyt Nur da Kuzey Makedonya’da, Balkan araştırma ve çalışmalarının tek çatı altında yürütüldüğü bir Balkan araştırma enstitüsü olmadığını ifade ederek, devlete ve özel kuruluşlara bağlı faaliyet yürüten birimler hakkında paylaşımda bulundu. Nur, Üsküp merkezli Aziz Kiril ve Metodij Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren Millî Tarih Enstitüsü (1948) ve bağımsız bir kurum olan Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi başta olmak üzere Marko Cepenkov Folklor Enstitüsü (1950), Krste Misirkov Makedon Dili Enstitüsü (1953), Makedon Edebiyatı Enstitüsü (1978-79) ile Prilep merkezli Eski Slav Kültürü Enstitüsü (1979) gibi kurumların Kuzey Makedonya’da Balkanoloji alanında çalışmalarda bulunan en önemli kurumlar olduğunu ifade etti.

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esin Ömer Ulukaya ise Arnavutluk ve Kosova’da Balkanlar üzerine araştırma yapan Tiran Tarih Enstitüsü, Kosova Tarih Enstitüsü ve Priştine Tarih Enstitüsü ile çalışmaları hakkında bilgi verdi. Enstitülerin başlıca araştırma alanlarına ilişkin bilgiler paylaşan Ulukaya, daha sonra yayıncılık faaliyetleri ile Balkan çalışmalarına yaptıkları bilimsel, sosyal ve kültürel katkıyı anlattı.

Etkinlik, soruların yanıtlanmasının ardından programa katkı sunan konuşmacı ve panelistlere günün anısına plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

 

Ek Resimler
Bu içerik 30.12.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 57 kez okundu.