BULGARİSTANDAN GELEN HEYET ENSTİTÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

 “Blagoevgrad İli ve Komşu Yunanistan, Türkiye ve Makedonya’daki Modern Toplumlarda Manevi ve Kültürel Değerlerin Rolü” adlı bilimsel program çerçevesinde üniversitemize gelen Güney-Batı Üniversitesi Felsefe Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Maria SERAFİMOVA, Yrd. Doç. Dr. İveta YAKOVA, Yrd. Doç. Dr. Mario MARİNOV ile Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Kadir MUHAMMED, Yrd. Doç. Dr. Sefer HASANOV ve Bulgaristan Başmüftülüğü Teftiş Kurulu Üyesi Dr. Ahmed LÜTOV 26.05.2014 tarihinde Enstitümüzü ziyaret ettiler. Bu ziyarette konuklara Enstitümüz ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi, görüş alışverişinde bulunuldu.

Ek Resimler
Bu içerik 27.05.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 562 kez okundu.