II. Balkan Türkologları Buluşması Çalıştayı Edirne’de gerçekleştirildi.

II. BALKAN TÜRKOLOGLARI BULUŞMASI

 

II. Balkan Türkologları Buluşması Çalıştayı Edirne’de gerçekleştirildi.

1 Mayıs 2013 tarihinde Trakya Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Sultan II. Bayezid Külliyesinde düzenlenen II. Balkan Türkologları Buluşması Çalıştayının açılış konuşmalarını sırasıyla Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN,  Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ebubekir CEYLAN, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet ARI ve Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK yaptı.

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN yaptığı konuşmada,  Türkoloji’nin tarihçesinden ve Türkçenin dünyada en çok konuşulan ve her geçen gün konuşanı ve öğrenicisi olan bir dünya dili hâline geldiğinden söz etti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ebubekir CEYLAN konuşmasında, Balkan coğrafyasının çok önemli fakat uzun süre ihmal edilmiş bir bölge olduğunu söyledi. Ceylan, Yurtdışındaki Türkoloji bölümlerine kaynak kitap desteği verdiklerini, aynı zamanda öğretim elemanı desteği de verildiğini ve 35 ülkede 49 üniversite ile protokol antlaşmaları yapılarak çalışmaları sürdürdüklerinden bahsetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet ARI da konuşmasında Balkan Türkologları ile diğer milletlere mensup Türkologlar arasında bir fark olduğunu söyledi. Balkan Türkologlarının tarihî ve kültürel ortaklıklardan daha fazla etkilendiklerinden bahsetti. Yunus Emre Enstitüsünün son on yılda yaptığı büyük atılımları anlattı. Yunus Emre’nin “gelin tanış olalım” mısralarını söyleyerek bu toplantının asıl maksadının “tanış olmak” olduğunu, bu tanışıklığında edebî olması gerektiğini belirtti.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yener YÖRÜK ise konuşmasına etkinliğin yapıldığı tarihî mekân dolayısıyla “500 yıllık Balkan barışı mimarları”nı rahmetle anarak başladı. Trakya Üniversitesinde 1250 Balkanlı öğrencinin olduğunu söyledi. Balkan Araştırma Enstitüsünün bu anlamda kurulan ilk enstitü olduğunu önemle vurgularken, Enstitünün çıkardığı dergiyi tanıttı. Mevlana, Erasmus değişim programlarından bahsetti. Bu programlarla öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerinin yapıldığını belirtti.

Açılış konuşmalarından sonra, oturumlara geçildi. Balkan Türkologları alfabetik ülke adı sırasına göre sunumlarını yaptılar. Sunumlar dört oturum hâlinde gerçekleşti.

02.05.2013 tarihinde katılımcılara şehir gezisi düzenlenerek Edirne’nin tarihî ve turistik yerleri gezdirildi ve gezilen yerlerle ilgili bilgiler verildi.

Konuklar 03.05.2013 tarihinde şehrimizden ayrıldılar.

Ek Resimler
Bu içerik 13.05.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 1375 kez okundu.