KOSOVA PRİŞTİNA ÜNİVERSİTESİ TARİH ENSTİTÜSÜ’NÜN ZİYARETİ

Balkan Araştırma Enstitüsü ile ortak çalışmalar yapmak maksadı ile Kosova’dan gelerek bizleri onurlandıran hem bir tarihçi bilim adamı ve hem de Kosova devleti dış politikasına yön veren geçmiş dönem siyasetçilerinden ve aynı zamanda Priştina Üniversitesi rektörlüğü de yapmış olan Prof. Dr. İbrahim Gashi ile birlikte Priştina Üniversitesi “Ali Hadri” Tarih Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sabit Syla ve akademisyenlerden Arbёr Kuçi enstitümüze bir ziyarette bulundular. Ziyarette Enstitü müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay ile görüşen Kosovalı grup, temasları ve düşünceleri hakkında bilgi verdi.
 
Görüşmede Balkanlarda Osmanlı döneminde Arnavutlarla meskûn vilayetleri ve Kosova’yı içeren sosyal bilimler alanında çalışmalarda ve yayınlarda bilimsel işbirliği, ortak anlayış dili ve iki ülkede tarih yazımı konularında bilgi paylaşımı ele alındı. Türk ve Kosovalı akademisyenlerin bir arada çalışabilecekleri ve önemli bazı interdisipliner konularda çalışmak üzere yapılması düşünülenler üzerinde duruldu. Bu konuda önümüzdeki aylarda da kendileri ile birlikte Kosova’da düzenlenecek olan bir konferansta bir araya gelinmesi ve akabinde Türkiye’ye tekrar gelecek olan Kosova Tarih Enstitüsü yetkilileri ile birlikte yazılı protokol dâhilinde işbirliğine gidilmesi prensip olarak kararlaştırıldı. Söz konusu bilimsel ortaklıkta 4 cilt ve 2000 sayfadan oluşacak bir “Kosova Tarihi” projesine katkı da sağlanacaktır. Bu çerçevede hem üniversitemiz bünyesindeki Balkan Araştırma Enstitüsü hem de Türkiye’de Balkanlarla ilgili çalışan akademisyenler için ortak çalışmalara kapı olması amaçlanmıştır. Ziyaretçilerimiz, temaslarının ardından İstanbul'a geçerek akabinde Kosova'ya geri dönmüşlerdir.
 
Ek Resimler
Bu içerik 18.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 198 kez okundu.