KURUMSAL AKREDİTASYON SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programına (KAP) kabul edilmiş bulunan Üniversitemizde 2022 yılı Ekim –Kasım aylarında YÖKAK tarafından gerçekleştirilecek saha ziyaretleri öncesi akreditasyon sürecine yönelik hazırlık çalışmaları sürmektedir. Bu kapsamda kalite çalışmaları konusunda farkındalığın ve bilgi düzeyinin artırılması amacıyla Enstitümüz akademik personelinin katılımıyla 22.06. 2022 tarihinde çevrimiçi bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda kalite süreçlerinin yanı sıra kısa süre önce Akran Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanan ve Enstitümüz web sayfasında erişime açılmış bulunan “Balkan Araştırma Enstitüsü Akran Değerlendirme Geri Bildirim Raporu” da ele alınmış ve raporda dile getirilen öneriler ve yapılan değerlendirmeler tartışılmıştır.

Ek Resimler
Bu içerik 30.06.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 54 kez okundu.