KURUMSAL AKREDİTASYON SÜRECİ MÜDÜR VE ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Kurumsal Akreditasyon Sürecine hazırlık çalışmaları kapsamında Enstitümüz Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencileriyle 22. 06.2022 tarihinde Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet ve Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Ali Hüseyinoğlu’nun koordinatörlüğünde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda lisansüstü programımızın işleyişi ve dersler hakkında öğrencilerin görüş ve düşünceleri ele alınmış, program kalitesinin yükseltilmesi amacıyla lisansüstü öğrencilerimizin beklenti ve önerilerini  tespit etmek adına bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.
Ek Resimler
Bu içerik 30.06.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 84 kez okundu.