PROF.DR. MACHIEL KIEL ÜNİVERSİTEMİZİN KONUĞUYDU

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Machiel Kiel’in konuşmacı olduğu “Osmanlı İdaresinde Balkanlar’da Ortodoks Hıristiyan Sanatının Gelişimi” konulu konferans, 21 Nisan 2014 tarihinde Türkân Sabancı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Pişkin, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Günşen ve Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Sezgin ile Üniversitemizin  çeşitli birimlerinden öğretim elemanları ile çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta, halihazırdaki tarih yazımına karşın Osmanlı döneminde Balkanlar’daki Ortodoks Hristiyan sanatı ve mimarisine yönelik arşiv ve alan çalışmaları konu edildi.

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Günşen açılış konuşmasında Böyle bir konferansın, Osmanlı Devleti’ne resmen ve fiilen yüzlerce yıl başkentlik etmiş ve daima ikinci başkent olarak önemini korumuş Edirne’mizde yapılıyor olmasının anlamlı olduğuna dikkati çekti. Günşen, Osmanlı’nın farklılıkları bütünleştirme ve bir senteze ulaştırma kabiliyeti ile bünyesinde yer alan farklı dil, din ve kültürlere mensup insanları yüzyıllarca bir barış ikliminde yaşattığını, insanlığın ortak birikimi olan kadim kültür ve medeniyetleri hiçbir komplekse kapılmaksızın benimseyerek bunların üzerine devlet-i ebed müddet anlayışını bina ettiğini, böylece Pax Romana (Roma Barışı)’dan sonra, üç yıl süren Pax Ottomana yeni Osmanlı Barışı dönemini insanlığa armağan ettiğini, sonuç olarak günümüzde de çağımız insan ve toplumları için büyük bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bu sebeple, bilhassa gençlerimizin Sayın Prof. Dr. Machiel KIEL’i dikkatle dinlemeleri gerektiğini ifade eden Prof.Dr.Ahmet GÜNŞEN, zira bir İslam devleti olarak Osmanlı’nın bünyesindeki Hristiyan/Ortodoks tebaanın dini mimarisinin korunması ve gelişmesine izin verdiği gibi sanılanın aksine katkı sundukları, bu mimarinin önemli eserler vermesini sağladıklarına dikkati çekti ve bugün Osmanlı’nın 100 yıl önce çekildiği Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu’da kalıcı barışın sağlanamamış olmasında, bu bölgelerin Osmanlı hoşgörüsü ve barış iklimine ihtiyacının yattığını belirtti.  

Daha sonra sözü alan Prof. Dr. Machiel Kiel, “Kitaplarda yazılanları bir kenara bırakıp bizzat Balkanlar’ı ziyaret ettiğimizde ve oradaki alan çalışmalarında beş yüzyıl Osmanlı hâkimiyeti altındaki Balkanlar’da nelerin yapıldığını ve yapılabildiğini gözlerimizle gördüğümüzde önyargıların aslında ne kadar desteklenmeyecek argümanlar olduklarının farkına varmaktayız” diye konuştu. Kiel ayrıca, Balkanlar’dan ve Avrupa’dan derlediği elli adet görsel ile örneklendirdiği slayt sunumunda, Osmanlı’nın farklı inançlara gösterdiği hoşgörünün altını çizdi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Machiel Kiel’e teşekkür eden Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Pişkin, Kiel’e bir de plaket takdim etti.
 
Ek Resimler
Bu içerik 24.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 948 kez okundu.