“ULUS DEVLET ÇAĞINDA BALKANLAR VE MİLLİYETÇİLİK” KONULU KONFERANSIMIZ

Enstitümüzün düzenlediği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bilgin ÇELİK’in konuşmacı olduğu “Ulus Devlet Çağında Balkanlar ve Milliyetçilik” konulu konferansımız 09 Mayıs 2017 tarihinde saat 14.00’da Üniversitemiz İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
 
Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Bülent AKYAY’ın açılış konuşmasının ardından Doç. Dr. Bilgin ÇELİK konuşmasını gerçekleştirdi. Doç. Dr. Bilgin ÇELİK, “Balkanlar bugün Avrupa’nın Güneydoğu bölgesinde önemini korumaya devam ediyor. Geçmişte farklı birçok toplumu ve kültürü barındıran Balkanlar ‘Balkanlaşma’ kavramını türeterek zamanla kendinden bu toplumları uzaklaştırdı. Osmanlılar Balkanlar’da devlet yapısını kurarken, öncelikli olarak buranın insan ve maddî kaynaklarını kullanmaya çalıştılar. Osmanlı Devleti’ni imparatorluk seviyesine çıkaran Balkanlar’daki fetihler olmuştur” sözlerinin ardından Balkanların Osmanlı Devleti’nin insan kaynağını karşılamasının yanı sıra gelirinin de önemli bir kaynağını oluşturduğunu belirtti.
 
Milliyetçilik döneminin Balkanlara yansımasını da ele alan Doç. Dr. Bilgin ÇELİK, milliyetçilik düşünürlerinin yaklaşımlarına kısaca değindikten sonra Balkan yarımadasında Osmanlı egemenliğine karşı gelişen milliyetçiliklerin açıklanmasında Çek araştırmacı Miroslav Hroch’un üç evreli analiz modelinin uygun olduğunu söyledi. Milliyetçilik döneminde Balkan milliyetçiliklerinin analizini de bu modele göre açıklayan Doç. Dr. Bilgin ÇELİK, Osmanlı döneminde Balkan coğrafyasında milliyetçilik akımının, önce yönetilen gruplar arasında geliştiğini yönetici sınıf, yani Türkler arasında ise milliyetçiliğin en son ortaya çıktığını da ekledi.
 
Konferansın sonundaki soru cevap kısmının ardından Enstitüsü Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Bülent AKYAY, Doç. Dr. Bilgin Çelik’e katılımından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyelerini takdim etti.
 
Ek Resimler
Bu içerik 15.05.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 402 kez okundu.