Yayınlarımız

Osmanlı Sanatı, Mimarisi ve Edebiyatına Bakış18. CIEPO (Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komisyonu) Sempozyumu Bildirileri, 25-30 Ağustos 2008, Zagrep, Zagrep Üniversitesi Felsefe Fakültesi, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 1, Edirne 2011.

Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu Bildirileri, 8-10 Nisan 2010, Tiran -  Arnavutluk, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 2, Edirne 2013.

Bulgaristan Türk Ressamları, Kamber KAMBER (Der.), Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 3, İstanbul 2014.

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Bildiriler, 06-10 Kasım 2013, Köstence - Romanya, Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Doç. Dr. Rıdvan CANIM, Yrd. Doç. Dr. Bülent AKYAY, Araş. Gör. Fatma RODOPLU (Yay. Haz.), Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 4, Edirne 2014.

Mümin İSOV, Felix Kanitz Resimleri ile Tuna Vilayeti ve Koca Balkan, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 5, Edirne 2014.

Mümin İSOV, Filibe Osmanlı Mirası, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 6, Edirne 2014.

2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Bildiriler, 06-09 Mayıs 2015, Saraybosna - Bosna-Hersek,  Doç. Dr. Rıdvan CANIM, Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞAN (Yay. Haz.), Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 7, Edirne 2015.
Ek Resimler
Bu içerik 01.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 571 kez okundu.