Yayınlarımız

Osmanlı Sanatı, Mimarisi ve Edebiyatına Bakış18. CIEPO (Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komisyonu) Sempozyumu Bildirileri, 25-30 Ağustos 2008, Zagrep, Zagrep Üniversitesi Felsefe Fakültesi, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 1, Edirne 2011.

Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu Bildirileri, 8-10 Nisan 2010, Tiran -  Arnavutluk, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 2, Edirne 2013.

Bulgaristan Türk Ressamları, Kamber KAMBER (Der.), Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 3, İstanbul 2014.

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Bildiriler, 06-10 Kasım 2013, Köstence - Romanya, Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Doç. Dr. Rıdvan CANIM, Yrd. Doç. Dr. Bülent AKYAY, Araş. Gör. Fatma RODOPLU (Yay. Haz.), Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 4, Edirne 2014.

Mümin İSOV, Felix Kanitz Resimleri ile Tuna Vilayeti ve Koca Balkan, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 5, Edirne 2014.

Mümin İSOV, Filibe Osmanlı Mirası, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 6, Edirne 2014.

2. Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu Bildiriler, 06-09 Mayıs 2015, Saraybosna - Bosna-Hersek,  Doç. Dr. Rıdvan CANIM, Yrd. Doç. Dr. Levent DOĞAN (Yay. Haz.), Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 7, Edirne 2015.

İlker ALP, Millî Mücadele Sürecinde Türk-Bulgar İlişkileri ve Bulgaristan Türklerinin Yardımları, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları -8, İstanbul 2019.

Tanıtım yazısı için bkz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkede/issue/52535/661984

İlker ALP, İbrahim KELAĞA AHMET (ed.), Balkan Savaşları ve Edirne, Cilt I, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 9, Edirne 2020.

İlker ALP, İbrahim KELAĞA AHMET (ed.), Balkan Savaşları ve Edirne, Cilt II, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 9, Edirne 2020.  


Kamber KAMBER (Der.), Balkan Türk Resim ve Heykel Sanatçıları, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları - 10, Edirne 2020.

Hristos İLİADİS (Çeviri Lale ALATLI), “Trakya Tehdit Altında” Gizli Yazışmalar, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları-11, Edirne 2021.

Doç. Dr. Ali CHOUSEIN OGLOU, Dr. Fatma RODOPLU YILDIRIM, Öğr. Gör. Evrim KAŞIKÇI, Öğr. Gör. Meral JAHJAI (Ed.), Yunanistan (Batı Trakya), Bulgaristan ve Makedonya Türklerinin Eğitim, Basın ve Dini Durumları Çalıştay Metinleri, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları-12, Edirne 2021

İbrahim KELAĞA AHMET (ed.) , Balkan Dilleri ve Edebiyatları Araştırmaları I, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları-13, Edirne 2022.

Ali HÜSEYİNOĞLU (ed.), Balkan Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Araştırmaları I, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları -14, Edirne 2022.

Bülent AKYAY (ed.), Balkan Tarihi Araştırmaları I, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Yayınları -15, Edirne 2022.

Ek Resimler
Bu içerik 01.11.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 5538 kez okundu.