BALKAN ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Müdür
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : alihuseyinoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKYAY

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 143
TÜ E-Posta : bulentakyay@trakya.edu.tr

Enstitü Sekr. Alaaddin DOĞAN

Görev : Enstitü Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 131
TÜ E-Posta : alaattindogan@trakya.edu.tr