Balkan Tarihi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Bülent AKYAY

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 143
TÜ E-Posta : bulentakyay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Myumyun YASHAROV ISOV

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 137
TÜ E-Posta : mumunisov@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KILIÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 130
TÜ E-Posta : aysegulkilic@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Vahit Cemil URHAN

Görev : Öğretim Üyesi
TÜ E-Posta : vcemilurhan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Fatma RODOPLU

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : fatmarodoplu@trakya.edu.tr

Uzm. Enes TURBIC

Görev : Uzman
TÜ E-Posta : enesturbic@trakya.edu.tr