Balkan Tarihi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKYAY

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 143
TÜ E-Posta : bulentakyay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Myumyun YASHAROV ISOV

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 137
TÜ E-Posta : mumunisov@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KILIÇ

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 129
TÜ E-Posta : aysegulkilic@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Vahit Cemil URHAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 144
TÜ E-Posta : vcemilurhan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Fatma Rodoplu YILDIRIM

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 145
TÜ E-Posta : fatmarodoplu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Enes TURBIC

Görev : Uzman
TÜ E-Posta : enesturbic@trakya.edu.tr