Enstitü Kurulu

Doç. Dr. İbrahim KELAĞA AHMET

Görev : Enstitü Müdürü
Görev Süresi : 06.01.2020 - 06.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : ikelagaahmet@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Sibel TURAN

Görev : Üye
Görev Süresi : 01.12.2020 - 01.12.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1306
TÜ E-Posta : sturan@trakya.edu.tr

Prof. Ahmet Hamdi ZAFER

Görev : Üye
Görev Süresi : 05.09.2019 - 05.09.2022
TÜ E-Posta : ahamdizafer@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU

Görev : Üye
Görev Süresi : 31.05.2021 - 31.05.2024
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 128
TÜ E-Posta : alihuseyinoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ömer AKSOY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 25 » Dahili : 1628
TÜ E-Posta : omeraksoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Bülent AKYAY

Görev : Üye
Görev Süresi : 06.01.2020 - 06.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 34 58 » Dahili : 143
TÜ E-Posta : bulentakyay@trakya.edu.tr